PNI

Panorama Nieruchomości i Inwestycji

Miesiąc:

Plany wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce

W ostatnich latach w Polsce pojawia się coraz więcej głosów wspominających do wprowadzenia podatku katastralnego. Podatek katastralny to podatek, który jest naliczany od wartości posiadanej nieruchomości, w odróżnieniu od np. jej powierzchni. W Polsce, przynajmniej w połowie 2023 roku, obowiązuje…

Opublikowane w