PNI

Panorama Nieruchomości i Inwestycji

Miesiąc: wrzesień 2023

Plany wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce

W ostatnich latach w Polsce pojawia się coraz więcej głosów wzywających do wprowadzenia podatku katastralnego. Jest to podatek, który jest naliczany od wartości nieruchomości, a nie od jej powierzchni. W Polsce obecnie obowiązuje podatek od nieruchomości, który jest naliczany od…