PNI

Panorama Nieruchomości i Inwestycji

autostrada
Artykuł

Północ – Południe

Dokładnie wiadomo, którędy wiedzie najlepsza droga z Dolnego Śląska do Czech. Droga ta miałaby łączyć Szczecin, Zieloną Górę, Legnicę i Pragę. Wszystkim zależy na jej wybudowaniu. A jednak – wciąż jej nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie. Brama Lubawska to najbardziej naturalne przejście przez Sudety wzdłuż osi północ-południe dla ciężkiego transportu. Tędy wiodą historyczne szlaki. Przez Bramę Lubawską maszerowały wojska i karawany kupieckie. Dziś Czesi przyłączają tu nitkę autostrady do Pragi. Czekają, kiedy po polskiej stronie rozpocznie się budowa drogi od granicy na północ.

– Najpierw miała być autostrada A3 – mówi Bogdan Pelc, dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg we Wrocławiu. W 1993 roku w rozporządzeniu Rady Ministrów ustalony został kierunkowy przebieg autostrad i dróg ekspresowych. W Polsce miało powstać 7 autostrad i 13 dróg ekspresowych. Do 2015 roku miało zostać wybudowanych ok. 2500 kilometrów autostrad. W trzy lata później kolejne rozporządzenie Rady Ministrów potwierdziło ten program a nawet go rozszerzyło. Potem do dzieła przystąpiła Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad i …
– Właściwie do dziś nie wybudowano ani jednego kilometra autostrad w systemie, w jakim miały one powstawać – mówi dyrektor Pelc. – Firmy, które uzyskały koncesje na budowę autostrad, zaczęły mnożyć problemy, w wyniku których nastąpiły ogromne opóźnienia w budowie autostrad A2 i A1. W tej sytuacji w ubiegłym roku rząd przedstawił nową kierunkową sieć autostrad. Pozostały na niej: A1 (Gdańsk-Toruń-Katowice), A2 (Świecko-Łódź-Terespol), A4 (Zgorzelec-Medyka). Zamiast A3 (Szczecin-Lubawka) i A8 (Wrocław-Łódź) mają powstać drogi szybkiego ruchu: S3 i S8.
Nowy projekt spotkał się z falą protestów. Przeciw projektowi swojego rządu wystąpił nawet wojewoda wrocławski. Również samorządowcy byli zdecydowanie przeciw. Wkrótce zaczęli też organizować lobbing na rzecz budowy autostrady A3.

– Generalna Dyrekcja Dróg zleciła opracowanie studium drogi szybkiego ruchu – od Lubawki do granicy województwa lubuskiego – wyjaśnia dyrektor Pelc.
Studium jest już gotowe. Wiadomo, że S3 i A3 nie będą się pokrywały. Dla autostrady musi bowiem istnieć alternatywna droga, po której przejazd jest bezpłatny. Na dzień dzisiejszy jednak nie ma pieniędzy ani na budowę S3, ani na A3.