PNI

Panorama Nieruchomości i Inwestycji

money home coin investment 2724248
Artykuł

Plany wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce

W ostatnich latach w Polsce pojawia się coraz więcej głosów wspominających do wprowadzenia podatku katastralnego. Podatek katastralny to podatek, który jest naliczany od wartości posiadanej nieruchomości, w odróżnieniu od np. jej powierzchni. W Polsce, przynajmniej w połowie 2023 roku, obowiązuje podatek od nieruchomości, który jest naliczany od powierzchni budynków i gruntów.

Argumenty za wprowadzeniem podatku katastralnego

Za wprowadzeniem podatku katastralnego przemawiają następujące argumenty:

  • Bardziej sprawiedliwy podział obciążeń podatkowych. Podatek katastralny będzie sprawiedliwszy niż podatek od nieruchomości, ponieważ będzie naliczany od wartości nieruchomości, a nie od jej powierzchni. Oznacza to, że osoby posiadające droższe nieruchomości będą płaciły wyższy podatek.
  • Zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Podatek katastralny może zwiększyć wpływy do budżetu państwa, co pozwoliłoby na finansowanie nowych inwestycji i programów społecznych.
  • Stymulowanie rozwoju gospodarczego. Podatek katastralny może stymulować rozwój gospodarczy, ponieważ będzie zachęcał do inwestowania w nieruchomości.

Rządząca koalicja może mieć w planach wprowadzenie podatku katastralnego. Świadczyć o tym mogą chociażby wypowiedzi senatora Krzysztofa Kukuckiego.

Argumenty przeciw wprowadzeniu podatku katastralnego

Przeciwko wprowadzeniu podatku katastralnego przemawiają następujące argumenty:

  • Obciążenie finansowe dla właścicieli nieruchomości. Podatek katastralny może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla właścicieli nieruchomości, zwłaszcza tych, którzy posiadają droższe nieruchomości.
  • Skomplikowanie systemu podatkowego. Wprowadzenie podatku katastralnego skomplikowałoby system podatkowy w Polsce.
  • Opóźnienie inwestycji. Podatek katastralny może opóźnić inwestycje w nieruchomości, ponieważ będzie zniechęcał do ich kupowania i sprzedaży.

Perspektywy wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce

W 2023 roku rząd nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego. Jednak w przyszłości jest to możliwe, jeśli pojawi się polityczna wola do wprowadzenia tej zmiany.

Dylematy

Podatek katastralny to złożone rozwiązanie, które ma zarówno zalety, jak i wady. O jego wprowadzeniu w Polsce należy dyskutować z uwzględnieniem wszystkich aspektów tej kwestii.