PNI

Panorama Nieruchomości i Inwestycji

strefa
Artykuł

Legnicka Strefa Aktywności Gospodarczej

Do 1992 roku, czyli do czasu opuszczenia legnickiego lotniska przez ostatnie samoloty Wojsk Federacji Rosyjskiej i przejęcia go przez Skarb Państwa, legniczanie mogli się tylko domyślać, co kryje ponad 200 hektarowy teren otoczony wysokim murem. O ile jednak mury skutecznie chroniły przed oczyma postronnych 140 śmigłowców bojowych, nie licząc innych samolotów, to ich startu i lądowania w żaden sposób ukryć się nie dało. Warkot przelatujących nad miastem maszyn ucichł w roku 1992, kiedy to lotnisko zostało przekazane stronie polskiej. W krótkim czasie zaczęto rozważać różne koncepcje jego zagospodarowania. Pierwszym przedsięwzięciem było utworzenie PPL ”Porty Lotnicze”, w którym 50 procent udziałów objął wojewoda legnicki, a pozostałą część Gmina Legnica. Następnie wojewoda zbył swoje udziały na rzecz miasta. Ostatecznie zdecydowano się na koncepcję gospodarczego wykorzystania terenu lotniska, położonego w obrębie miasta. Do zarządzania terenem została powołana Strefa Aktywności Gospodarczej – spółka z o.o. ze stuprocentowym udziałem gminy.
W 1999 r. legnickie lotnisko, jako jedyne z przejętych od Rosjan, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Lotnisk Cywilnych
Kapitał założycielski spółki pierwotnie wynosił – 28 tysięcy złotych. Udało się znaleźć przedsiębiorców, którzy na własny koszt remontowali hangary i inne nieruchomości, adaptując je na hurtownie, obiekty handlowe i działalność usługową. W kilka lat na lotnisku powstało duże centrum handlowe, licznie odwiedzane przez mieszkańców miasta i regionu. Działalność gospodarczą prowadzi około 40 podmiotów gospodarczych, zatrudniających ponad 400 osób.

Obecnie kapitał zakładowy Strefy Aktywności Gospodarczej wynosi ponad 958 tys. zł. – Chociaż zmierzamy do tego, by rok bilansowy spółki zakończyć wynikiem dodatnim, nie jest to nasz najważniejszy cel. Główne zadanie spółki to optymalne zagospodarowanie majątku i wykorzystanie potencjału rozwojowego tego terenu. Taką koncepcję akceptuje i aktywnie wspiera Zarząd Miasta Legnicy – mówi Zbigniew Czechowski, prezes Zarządu SAG.

W kwietniu 1999 roku legnickie lotnisko, jako jedyne z przejętych od Rosjan w całym kraju, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Lotnisk Cywilnych. Oprócz betonowego pasa startowego długości 1600 metrów i szerokości 40 m posiada utwardzone drogi kołowania, a także niezbędny teren umożliwiający w przyszłości zorganizowanie obsługi całodobowego ruchu powietrznego. Ze względu na parametry pasa startowego zalicza się do lotnisk IV kategorii, na których mogą lądować samoloty mniejsze, typu ATR. Póki co, lotnisko nie generuje przychodów z działalności lotniczej. Do jego eksploatacji potrzebna jest koncesja i budowa infrastruktury z tym związanej.
W październiku b.r. Zarząd Miasta Legnicy określił docelowy obszar i model funkcjonowania lotniska. Wkrótce gmina przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lotniska, co pozwoli na geodezyjne wydzielenie części niezbędnej do funkcjonowania lotniska, a nie będzie hamować zagospodarowania pozostałej jego powierzchni.
Zarząd spółki przymierza się do zagospodarowania dwu kolejnych budynków na terenie lotniska. Pierwszy z nich ma trzy kondygnacje, o powierzchni użytkowej 776 m kw. i znajduje się w dość dobrym stanie technicznym. Zlokalizowany jest na wydzielonej działce o powierzchni 2355 m kw., a jego przyszłe funkcje mogą być różnorodne, z wyjątkiem produkcji przemysłowej. W budynku może się mieścić hotel, usługi gastronomiczne, handlowe bądź inne. Drugi z budynków ma podobną kubaturę i parametry techniczne.
– Bierzemy pod uwagę różne formy zagospodarowania tych budynków. Możemy je sprzedać, lub wnieść aportem do nowego podmiotu gospodarczego, na przykład firmy budowlanej, która szuka frontu robót. Wyremontowane obiekty możemy następnie sprzedać, lub dzierżawić, dzieląc się zyskiem proporcjonalnie do wniesionych udziałów – uważa prezes Czechowski.
Jego zdaniem spółka powinna poszukiwać także innych, prawnie dopuszczalnych, źródeł dochodów.

Choć w ograniczonym zakresie, lotnisko częściowo pełni swoją dawną funkcję. Lądowali na nim między innymi papież Jan Paweł II i prezydent Kwaśniewski. Latem br., wspólnie z Aeroklubem w Jeleniej Górze, Strefa Aktywności Gospodarczej zorganizowała dwa festyny lotnicze i zapowiada, że takich imprez będzie więcej. Od października 2000 r. na lotnisku prowadzony jest pierwszy kurs dla pilotów szybowców. Przyjmowane są i odprawiane loty ratownicze i biznesowe.