PNI

Panorama Nieruchomości i Inwestycji

Artykuł

Zobaczyć czas

Z północy na południe naszego kontynentu wiodą bardzo ważne szlaki. Rzymianie podążali w tym kierunku po bursztyny. Znacznie później Węgrzy przywozili nam wino. Dziś to ważna trasa łącząca północ kontynentu z południem. Kierunek północ-południe w Europie był zawsze trasą karawan…

Opublikowane w

Związki rodzinne – konkubinaty i małżeństwa

W odległych czasach, kiedy III Rzeczypospolita nie dzieliła się jeszcze na powiaty, samorządne gminy łączyły się(od czasu do czasu) w wolne związki. Te konkubinaty były dość modne, choć wszyscy zdawali sobie sprawę, że chodzi w nich jedynie o zwykłe, przyziemne…

Opublikowane w

Znieczulenie miejscowe

Decyzja o powołaniu LSSE zapadła 15 kwietnia 1997 roku, kiedy to Rada Ministrów podjęła stosowne rozporządzenie. Już w jego pierwszym paragrafie zdecydowano, że strefa zostaje powołana na okres 20 lat a zarządzać nią będzie spółka akcyjna o nazwie Legnicka Specjalna…

Opublikowane w

Duża Hala wielkich możliwości

Rozmowa z TADEUSZEM SALWACHEM, prezesem Wrocławskiego Przedsiębiorstwa HALA LUDOWA Sp. z o. o. – Szczyci się pan tym, że wśród podobnych obiektów w Polsce Hala Ludowa jest jedynym samowystarczalnym… – Obciążenie Hali jest bardzo duże, nawet w skali kraju. Może…

Opublikowane w

Zbiornik przy trasie

Przy trasie Świebodzice – Dobromierz leży malowniczy zbiornik wody pitnej. W pewnym miejscu, niemal obok siebie, są dwie stacje uzdatniania wody osobno dla obu gmin, rury zaś przez sporą odległość biegną równolegle, by potem się rozdzielić. Czy nie byłoby taniej…

Opublikowane w